Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.

Lidt baggrund:

Snart (6. maj) skal EU kommissærerne tage stilling til det officielle udspil til en ny EU frølovgivning. Denne forordning er altså en bindende lov, der skal erstatte direktiverne fra 1960'erne, dem som har medført den dyre registrering, standardisering, ulovliggørelse og tab af så mange sorter indenfor landbrug og havebrug i Europa. Samt forsøget fra et par år siden på at etablere en mere lempelige registrering af "bevaringssorter" og "hobbysorter" - der endte i en fiasko. For lidt, for sent, for dyrt, for begrænset.

DG SANCO - Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse - har ført en lang konsultationsproces, der endte i et udbredt håb om et mere fleksibelt system, med mulighed for certificering for det industrialiserede såsæd og en gratis, ikke bureaukratisk registrering af andre sorter.  

Men ændringsforslaget i de versioner, vi har set, vil medføre endnu større tab af den dyrkede biodiversitet - forringe forbrugernes valgmuligheder - forhindre udvikling af de nye genetisk variable sorter, som  økologiske landmænd efterlyser - og diskriminere mod små frøfirmaer, i en grad så mange af dem frygter at måtte lukke.

Vi blev informeret undervejs om at den franske ekspert, der rådgiver DG SANCO i denne proces, er en fransk kvinde, der tidligere var direktør i den franske branche-organisation for frøindustrien. Vi har deltaget i protesten over denne inhabilitet.