Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.

Vores medlemmer er frøsamlere i alle egne af landet og nogle få i udlandet. Folk med villahaver, kolonihaver, landbohaver, små og store gårde, kollektiver, projekter, institutioner - og folk uden have, der planlægger at få én eller gerne vil støtte vores arbejde.

Frøsamlerne samarbejder med følgende institutioner og foreninger: de svenske frøsamlere i SESAM; de engelske i Heritage Seed Library under Henry Doubleday Research Association; de amerikanske i Seed Savers Exchange; og NordGen, den nordiske genbank.

Foreningens adresse er: Drøwten 9, Lindum, 8830 Tjele. Tlf. 9854 4462.

Foreningens siddende bestyrelse og nyeste vedtægter kan ses her.

Foreningens aktiviteter varetages af arbejdsgrupper, der består af de mest aktive på tidspunktet - hvem der deltager afhænger også af det stykke arbejde, der skal laves. Blandt de aktive for tiden er:

Anne Hempel: indsamling af links til medlemmers blogs/websider/publikationer
Brian Krause, www.gourmethaven.dk: frøavl, vejledninger
Henning Nielsen Lund: administrator for vores forum, http://froe.amigaos.dk
Henrik Larsen: koordinator for adoptionsgruppen for græskar, melon, agurk
Ida Johannessen: koordinator for adoptionsgruppen for salat/bladgrønt
Kirsten Hedegaard og Merete Juul, koordinatorer for markeder (styrer anskaffelse
   af frø og skrifter)
Lila Towle: medlemskontakt, edb, Frølisten, koordinator for adoptionsgruppen for    tomater & pebre
Mads Gudmand-Høyer, ansvarlig for korter over medlemmer og kontaktpersoner
Mette Westergaard Nielsen: koordinator for adoptionsgruppen for ærter & bønner
NO Crossland: koordinator for adoptionsgruppen for kornsorter, kurator for    sortimentet, kontakt til SESAM, Frølisten, projekt m/ gamle frøkataloger
Svend Erik Sørensen: koordinator for adoptionsgruppen for rodfrugter
Søren Holt: koordinator for adoptionsgruppen for løgplanter

Og mange andre, der bl.a. har udbudt frø på vores Frøliste i år!

31. december 2010