Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.

Hvad laver Frøsamlerne?

Vi prøver at finde gamle sorter af især nytteplanter, udbrede kendskab til dem, og bevare dem for eftertiden. Vi afprøver også spændende traditionelle køkkenurter fra andre lande. Finder vi en værdifuld plante, prøver vi at få et handelsfirma til at tilbyde den kommercielt.

Vi er særligt interesseret i f.eks.:

  • danske og nordiske køkkenurter og landbrugsplanter med en historie - måske en families favoritsort, der er gået i arv, eller en sort der er knyttet til en bestemt egn.
  • sorter, der har været i handelen i Danmark, men som nu er forsvundet fra hylderne.
  • nytteplanter fra tidligere tider, de "glemte køkkenurter", der nu er gået af mode - og også "oldemors blomster og potteplanter". 
  • værdifulde planter fra andre lande, f.eks. fra en ferierejse, en indvandrer­familie eller en udenlandsk frøsamler. Gamle sorter i de baltiske lande, på Balkanhalvøen og i Mellemøsten trues også af udviklingen - måske ender de sidste hos din nabo el. grønthandler eller i en dansk kolonihave. 

Hvorfor er arbejdet vigtigt?

Planter kan også uddø, hvis de går af mode eller bliver udkonkurreret af standardiserede frø fra multinationale firmaer.

EUs regler kræver en dyr registrering af hver sort, ellers er den ulovlig. Dvs. at en uregistreret sort ikke kan sælges eller udbydes i EU-landene - undtagen af forskere eller grupper som Frøsamlerne, der holder de gamle sorter ved lige.

Hvis en gammel sort forsvinder, mister vi:

  • genetiske oplysninger, der kunne blive vigtige i fremtiden
  • fødevaresikkerhed - hvis mange afgrøder har ens genetiske egenskaber, er de sårbare overfor nye former for sygdomme og skadedyr
  • historier, der knytter mennesker og planter sammen
  • kulturbotaniske værdier - hvad, hvor og hvordan man dyrkede jorden og spiste afgrøder i bestemte egne, kulturer og tidsaldre
  • den mangfoldighed der glæder sanserne og gør verden rigere
  • mulighed for selv at vælge, hvad vi vil dyrke og spise