Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.

Foreningens nye vedtægter blev enstemmigt godtaget på Frøsamlernes landsmøde på Samsø 12.-14. september 2008 og godkendt af den gamle styringsgruppe 9. november 2008.  De nye vedtægter trådte i kraft 1. januar 2009.
Vedtægterne kan downloades her.

Første ordinære valg til bestyrelsen efter de nye vedtægter fandt sted på generalforsamlingen i Køge, 13. september 2009. På grund af overgangen fra en uformel styringsgruppe til en valgt bestyrelse, skal valgperioderne være forskellige første år.
På valg i 2010: Niels O. Crossland, Søren Holt
På valg i 2011: Lila Towle, Brian Krause, Jytte Sørensen

Foreningens bestyrelse har konstitueret sig sådan (2009-2010): formand, Lila Towle. Kasserer, Jytte Sørensen. Næstformand, Brian Krause. Sekretær, NO Crossland. Suppleanter: Jesper Mejlbro Christensen og Merete Johannsen. Kritisk revisor: Anja Egeriis.

Foreningens bestyrelse har konstitueret sig sådan (2010-2011): formand, Lila Towle. Kasserer, Jytte Sørensen. Næstformand, Brian Krause. Sekretær, NO Crossland. Suppleanter: Merete Johannsen og Sandra Lykke Hansen.

Kritisk revisor: Svend Erik Sørensen. Revisorsuppleant: Jeannette Høeg Salinas.

 

 

 

31. december 2010