Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.

Link til Seed Sovereigntys underskriftsindsamling (på dansk)
Seed Sovereignty er en europæisk frøpolitisk NGO, der organiserer protest-aktioner (som den, Frøsamlerne deltog i i Bruxelles i 2011) og udbreder oplysninger om trusler mod den dyrkede biodiversitet.

NB: Hvis du allerede har skrevet under på den engelsksprogede indsamling, skal du ikke bruge denne også - men sende den venligst videre til dem, du kender, og til organisationer, hvis medlemmer kunne være interesserede.
Og: Man må gerne være anonym - men hvis du ikke ønsker det, læg mærke til om der er krydset af i den boks på underskriftssiden - det skifter undervejs.

Hvad sker der nu?
 - Det endelige udkast, som vi ikke har set og som kan være anderledes end de tidligere, er nu på Kommissærernes borde.
 - EU Kommissionen skal stemme om forslaget 6. maj. Så kender vi indholdet. 
 - Generaldirektoraterne for Landbrug og Miljø har været uenige med DG SANCO (Sundhed og Forbrugerbeskyttelse), der står for forslaget. Hvis forslaget bliver nedstemt, er det tilbage til tegnebrættet. Derfor har vi forsøgt at påvirke Connie Hedegaard.
 - Hvis forslaget vedtages af Kommission, er der en høringsperiode på 4 uger indtil Ministerrådet stemmer om sagen, og endelig går den videre til Parlamentet.  I det tilfælde skal vi forsøge at påvirke politikerne og ikke mindst pressen - så det ikke kun er embedsmænd og lobbyister, der styrer sagens gang.

Følgende organisationer arbejder sammen for at samle oplysninger og finde handlingsmuligheder, hvorefter vi bestemmer om vi vil handle i flok eller hver for sig: Økologisk Landsforening, Praktisk Økologi, Naturfredningsforening, Merkur,  Forbrugerrådet, Biodynamisk Forening (og måske flere).

Læs mere om baggrunden for protesterne her

NB: I arbejdspapirerne har private personer, der dyrker egne sorter, avler frø, giver det videre til familien eller naboen, samt frøsamler-netværk der arbejder med bevaringssorter været undtaget de fleste regler. Dvs. at vi ikke skal protestere, som nogen har gjort, imod at "det er ulovligt at dyrke frø i egen have". Det bliver det ikke - den påstand kan svække os politisk, da den er for let for frøbranchens lobbyister at tilbagevise.  

Frøsamler Inger Heyerdahl har sammen med Troels Yde og Bodil Gimbel skrevet et brev til Klimakommisær Connie Hedegaard, som udpensler lovudkastets indhold, de negative effekter det vil få, og det alternativ som vi (Frøsamlerne og Praktisk Økologi) anbefaler. Læs brevet her

Inger Heyerdahl har for nyligt deltaget i Arche Noahs (de østrigske frøsamleres) workshop i Wien om hvordan vi kan redde vores frø, og har skrevet denne rapport . Der er meget lærerigt stof om forløbet i EU - og flere PowerPoint præsentationer fra Workshoppen, der kan bestilles hos Inger: inger.heyerdahl-at-gmail.com.

Frøsamler, økologisk landmand og forædler Anders Borgen har skrevet et forslag til hvordan vi kommer forbi embedsmændene og lobbyister i EU og får politikerne i tale - og i aktion. Han har lavet 3 udkast til avisartikler med forskellige hovedpunkter. Læs mere her

Mere om underskriftsindsamlinger:
Arche Noah har lanceret en appel i maj 2012: "Seed diversity decline must urgently be stopped" (mange gode oplysninger - på engelsk - også på Arche Noahs homepage). Den kan underskrives både af foreninger og individer, og er stadig aktuel.

Protestorganisationen AVAAZ præsenterer flere underskriftsindsamlinger, en
lavet af en svensk kvinde, en anden britisk. Disse er en blanding af korrekte informationer, forståelig vrede, og forkerte påstande - og i det svenske tilfælde, decideret forkasteligt brug af NordGens og SESAMs navne som kilder, imod deres ønske. Vi vil hellere anbefale de 2 overstående, Seed Sovereigntys og Arche Noahs.

03.05.2013