Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.

Kontingentet er 200 kr. pr. år (2013). Efter 1. juni gælder kontingentet også til medlemskab i 2014.

Kontingentet overføres ved indmeldelse til foreningens konto I Sparekassen Hobro, 9336 3365673887.

Da vi kun udsender opkrævninger én gang om året i november måned, kan kontingentet ved indmeldelse desværre ikke betales over Betalingsservice. Medlemmer opfordres til - inden 1. november i indmeldelsesåret - at oprette en betalingsaftale med BetalingsService (PBS) eller eget pengeinstitut - det sparer penge og letter vores arbejde. I menuen til venstre er der et link til online tilmelding til PBS. NB! Du skal bruge et medlemsnummer, der kan fås fra foreningen  - vi skal oprette det for hvert medlem, så spørg i god tid.

Det billigste for foreningen er en fast aftale i din netbank om at overføre kontingentet én gang årligt - senest 15. november. Næstbedste for os er aftalen med Betalingsservice om automatisk betaling eller e-kort. Dyreste er et indbetalingskort med posten.

Du forpligtes ikke til at avle frø af vores sorter. Men vi håber selvfølgelig at flest mulige vil få inspiration og viden til at komme i gang med frøavl.

Frøsamlerne og økologi

Når du melder dig ind i Frøsamlerne bliver du spurgt, om du dyrker din have økologisk. Dette kræves ikke for at blive medlem. Men foreningen blev dannet gennem en artikel i bladet "Praktisk Økologi", og vores forsøgsresultater og nye forsøg, der er åbne for medlemmer, bliver offentliggjort i bladet. Tanken om at bevare naturens ressourcer, og at kunne dele dem med andre uden politiske hindringer, er også en naturlig del af det økologiske livssyn.