Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.
Gamle frøkataloger i danske arkiver

Du kan hente vores oversigt over de gamle frøkataloger som pdf-fil: Kataloger.
En oversigt over Billedmateriale i gamle frøkataloger kan hentes her: Billeder.

Der er også lavet oversigter over enkelte afgrøder i kataloger fra ca. 1870-1935, med hovedvægten på årene 1880-1920:
 Gulerødder
 Ærter
 Bønner
 Valske bønner ("hestebønner")
 Runkelroer
 Salatsorter 1876-1900
 Tomatsorter 1876-1900
 

Vi kunne tænke os materialet brugt sådan:

  1. Som historisk materiale, der er tilknyttet en enkelt by. F.eks. var der mindst 2 handelsgartnerier i Hobro, der har efterladt sig frøkataloger fra perioden 1886-1900. Kopier af disse kunne bruges til en udstilling om byens erhvervs­udvikling, eller som oplæg til en historisk have.


  2. Som en kilde til et historisk korrekt valg af sorter til en tidstypisk køkken- eller blomsterhave på et museum - f.eks. haven til et hus el. miljø fra 1900, fra 1920'erne eller fra Anden Verdenskrig.
  3. Selvfølgelig er det ikke alle sorter, der endnu kan skaffes - men indenfor køkkenurter har foreningen et rimeligt overblik over både frø med historisk proveniens og gamle sorter, der endnu eller igen er i handelen.

  4. I fremtiden, hvis vi får mulighed for at kopiere materialet, kunne det måske bruges til at sammenligne indførselen og spredningen af nye have- og madvaner og livsstil hhv. i storbyerne og i provinsen.

Frøsamlerne råder over enkelte af disse frøkataloger i kopi. Vi har mulighed for at skaffe flere af disse materialer i kopi el. indscannet - vi mangler kun ressourcer, f.eks. støtte til udgifter og arbejdstimer.