Frøenes og urternes mangfoldighed. Klik for store billeder.
En frøsamler skriver:

"Her er nogle billeder af to gamle frøkasser, jeg for nylig har modtaget som gave.
De to kasser med frø er hver 33 x 25 cm; glassene er 5 cm. høje.

Jeg har set på Nordisk Genbanks (NordGens) hjemmeside, at de er meget interesseret i disse gamle frøsamlinger. De får bl.a. oplysninger ved at måle døde frøs DNA. Derfor skal de tilbydes at få den.

Det vil være godt at medlemmerne af Frøsamlerne og andre ved at der findes sådanne gamle samlinger, som man altså kan være heldig at finde uventede steder."

Landbrugselever har traditionelt samlet disse frøkasser i deres skoletid - skolen kan ligefrem købe et klassesæt med frø af 36 arter i store portioner. Så kan den færdiguddannede landmand senere genkende frø af både afgrøder og ukrudtsarter.

Disse to frøkasser er helt anderledes komplette - måske er de en lærers egen samling?

Det, der især gør frøene i de små præparationsglas interessante for genbanken er at flere af dem har håndskrevne sortsnavne. Altså ikke kun "markært", men sorterne 'Gul Snedinge' og 'Solo'.

Så kan man sammenligne dem, ellers deres DNA, med frø fra andre gamle samlinger - og måske blive klogere på sortens historie og udvikling.

Lister over begge kassers indhold kan ses her: Liste I      Liste II